شهرداريها
شهرداريها

سازمان شهرداري به دليل گستردگي فعاليت خود در حوزه‌هاي مختلف شهري، ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با شهروندان دارد و هرگونه فعاليت عمراني، خدماتي، فرهنگي و ... آن براي شهروندان ملموس و باورپذير است.

رضايت شهروندان از شهرداري، موجب ترغيب آنان در پرداخت عوارض مي‌شود. اگر پرداخت عوارض از سوي شهروندان با مشکل مواجه شود، امکان خدمت رساني در شان شهروندان ميسر نمي‌شود و تا زماني که منابع مالي پايدار نباشد، نمي‌توان خدمات مورد نياز شهروندان را به نحو احسن فراهم کرد.

تصميم گيران شهري، با شفاف‌ سازي امور و اطلاع‌رساني به موقع و دائم به شهروندان در مورد درآمدها و هزينه‌هاي اداره شهر مي‌توانند سهم شهروندان را در اقتصاد شهر توسعه دهند.

اگر بتوان مکانيزم‌ها و راه‌حل‌هايي را در جهت جلب اعتماد و تسهيل ارائه‌ي خدمات و دريافت هزينه‌ها از شهروندان مناطق مختلف ارائه داده و مردم را به طور شفاف در جريان کامل هزينه و درآمدهاي شهري قرار داد، آنگاه مي‌توان انتظار همکاري و همراهي بيشتر شهروندان در اداره شهر را داشت.

در دوران مديريت نوين شهري در راستاي تحقق شعار شهر الکترونيک و شهروند الکترونيک، به منظور بهبود خدمت‌رساني و ارائه خدمات با کيفيت و فراهم آوردن رفاه شهروندان حرکت به سمت الکترونيکي کردن و برون سپاري فعاليتها، يکي از اولويت‌هاي اصلي شهرداري هاست.

طرح سامانه ي ملي پرداخت عوارض خودرو ، برگ زرين است از افتخارات گروه  فناوري اطلاعات همفکران در زمينه ي اجراي طرحهاي ملي که در راستاي برداشتن گامي هر چند کوچک در جهت پايه ريزي بستري بر دولت الکترونيک و رسيدن به اهدافي است چون :

  1. کاهش هزينه هاي شهرداري
  2. کنترل دقايق قانوني و رويه هاي اجرايي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروند و شهرداري.
  3. تجميع اطلاعات و تشکيل پايگاه داده اي،
  4. انسجام فرآيندهاي سازماني و ايجاد وحدت رويه ،
  5. افزايش کيفيت و توسعه بسترهاي لازم جهت استفاده در ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط،
  6. برقراري امنيت و اطمينان بخشي به اطلاعات شهرداري
  7. در سايه‌ي ارتباط يکپارچه بين شهرداريها در سطح کشور.
  8. و خدمت رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد عمومي مردم،

که با تلاش گروهي عوامل درون سازماني و بخش خصوصي به گونه‌اي باز مهندسي گرديد که امکان برون سپاري آن ميسر گردد. خدمت حاضر با پشتيباني همه جانبه سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران و حمايت سازمان محترم شهرداريها و دهياريهاي کشور و تلاش مستمر كارشناسان  اين شرکت تهيه شده و بدون هيچ هزينه به صورت کاملا رايگان در بيش از 300 شهر در سراسر کشور راه اندازي شده است و در حال حاضر مورد بهره برداري و خدمت رساني به شهروندان محترم مي باشد.

بدين ترتيب مالکان خودرو به جاي مراجعه به شهرداريهاي و ادارات تابعه در سطح کشور مي‌توانند به نزديکترين دفتر ارائه دهنده خدمت مراجعه نموده و در کمترين زمان و با هزينه مناسب نسبت به دريافت گواهي پرداخت عوارض خودرو خود اقدام نمايند.

 به اين اميد كه بتواند گامي هر چند كوچك در راستاي تأمين خواسته هاي شهروندان محترم و نيازهاي اطلاعاتي برنامه ريزان، مديران و تصميم گيران شهري را در بردارد