دفاتر پيشخوان
دفاتر پيشخوان

همانطور که مي دانيم يکي از اهداف تشکيل دفاتر پيشخوان خدمات دولت ، کوچک سازي دولت و کاهش امور بوروکراسي اداري و تلف نکردن وقت شهروندان و تسريع و تسهيل در انجام اموراتشان و ارائه ي خدمات بهتر مي باشد بدون شک حمايتهاي مادي و معنوي از نهاد غير دولتي دفاتر پيشخوان مستقيما در کيفيت ارائه ي خدمات دولتي برون سپاري شده از طريق اين نهاد را تقويت نموده و رضايت شهروندان را در پي خواهد داشت .

 راهکار تقويت بخش خصوصي در گرو تلاش در واگذاري خدمات بيشتر و بهتر و ساماندهي اين دفاتر از نظر حقوق و مزايا و مي باشد. تا مديران دفاتر با انگيزه و خلاقيت بيشتر و بهتر در اين حوزه فعاليت نموده و بيش از اين شاهد ضرر و زيان خود در اين بخش نباشند و با  تسهيل در دريافت خدمات و رفع نيازهاي شهروندان به تقويت بيشتر اين بخش بپردازند.

حجم بسيار زياد مراجعه کنندگان پرداخت عوارض خودرو و بزرگي محدوده جغرافيايي و کم بودن مراکز ارائه خدمات، موضوع برون سپاري ارائه اين خدمت توسط گروه فناوري اطلاعات همفکران مطرح شد و با زحمت و تلاش مديران و کارشناسان توانمند بسياري طي يک کار گروهي بسيار منسجم، طراحي، توليد و عملياتي شد.

و با عنايت به همکاري هاي موفق اين شرکت با دفاتر پيشخوان دولت در زمينه ي اجراي پروژه هاي ملي و همسو با منافع اين نهاد، افتخار دارد تا بار ديگر امكان خدمت ديگري را در قالب واگذاري خدمات سازماني به مردم، از طريق دفاتر پيشخوان خدمات و انتشار آن در سطح کشور فراهم آورد.

بر همين اساس مديران محترم دفاترخدمات پيشخوان دولت بر اساس مجوزها و اطلاعات ارسالي خود به شرکت همفکران، به راحتي و پس از دريافت آموزشهاي لازم، دسترسي لازم براي کار با سامانه الکترونيکي پرداخت عوارض خودرو را از واحد مديريت دفاتر و کاربران اين شرکت دريافت و اطلاعات آنها به سامانه افزوده مي‌شود.

شايان ذکر است در جهت تسريع راه اندازي اين سيستم در سراسر کشور و اخذ مجوز هاي لازم از شهرداريهاي محل ، دفاتر خدمات پيشخوان در حوزه ي شهرداري محل اقامت خود مي توانند ضمن اعلام آمادگي به عنوان نماينده‌ي اين شرکت، اقدام به پيگيري لازم جهت راه اندازي اين سيستم و دريافت سرويس پرداخت عوارض خودرو نمايند.