درباره ما
درباره ما

انسانهاي متفکر با مدد همفکران خود، در اعصار مختلف، با بهره گيري از اطلاعات و حقايق کشف شده باعث ارتقا سطح کيفي و کمي زندگي بشر شده اند. فناوري اطلاعات با نظم بخشيدن و خودکار سازي عمليات تکراري و فاقد خلاقيت، فعاليتهاي فيزيکي را کاهش داده و از سوي ديگر با توليد و انتقال سريع، صحيح و دقيق اطلاعات باعث تکامل در شناخت و افزايش کارائي شده و بدين ترتيب نظم مبتني بر آگاهي و دانش را استوار مي سازد. گروه فناوري اطلاعات همفكران، با اتکال به خداوند متعال و در نظر گرفتن جايگاه ويژه و مطلق انسان و مشاركت ايشان در ساختن انديشه هاي فردا در سايه همفکري و به كارگيري فناوري اطلاعات به عنوان ابزار دسترسي به هدف، و با تكيه بر توان فني و تجربه چندين ساله، فعاليت خود را از واپسين ماههاي سال 1383 آغاز و پس از مشارکت در طرح تشکيل دفاتر پليس+10 در راستاي اهداف و چشم اندازهاي بلند خود، دامنه‌ي فعاليتهاي خود را به صورت جدي با تمرکز در حوزه‌ي بستر دولت الکترونيک توسعه داده و با مطالعه طرحهاي موفق اجرائي در دنيا، اقدام به ايجاد زيرساختهاي نرم‌افزاري دولت الکترونيک نمود. توليد بستر دولت الکترونيک به دست نيروهاي متعهد، زبده و توانمند اين شرکت در مدت بيش از 9 سال و با استفاده از برترين فناوريهاي روز دنيا انجام و با توجه به شرايط کشور بومي سازي گرديد. به جرات مي توان گفت: « کمتر شهروندي است در ايران که از خدمات اين بستر بهره نگرفته باشد. »

 1. اصلاح و بهبود روشهاي سازماني و انجام ماموريتهاي واقعي سازماني (BRP)
 2. رديابي و پيگيري كردن كليه فعاليتها و مراحل انجام كار (Traceability)
 3. نصب سازمان‌ها و ارگانهاي ديگر به خدمات الكترونيكي ايجاد شده (Connectibility)
 4. برقراري امنيت در سطح مهمترين اطلاعات و پردازشها (Security)
 5. عدم وابستگي به محصول خاص و يا شركت خاص (Platform Independency)
 6. اطمينان از صحت عملكرد سيستم در شرايط متفاوت (Reliability)
 7. پشتيباني (Maintainability)
 8. توسعه سيستم (Extendibility)
از جمله ويژگيهاي بارز سامانه ها و سرويسهاي متعددي چون سامانه‌ي ملي ماليات بر مشاغل خودرو، ماليات بر نقل و انتقال املاک، سامانه‌ي ملي عوارض خودرو، سامانه‌ي جامع مديريت و نظارت بر ناوگان تاکسيراني ،سامانه يکپارچه مديريت مراکز معاينه فني سبک و سنگين، سامانه‌ي آرامستاني پرديس و .... مي باشد که در بستر دولت الکترونيک و در حوزه هاي مختلف :
 1. توليد سيستم‌هاي سفارش مشتري
 2. پشتيباني از سيستم‌هاي نرم‌افزاري کلان
 3. توليد و ارائه‌ي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان
 4. ارائه‌ي خدمات مشاوره و آموزش‌هاي تخصصي
 5. ارائه‌ي خدمات نظارت بر فرآيند تهيه، توليد و اجراي نرم‌افزارهاي کلان
 6. نصب و راه اندازي شبکه هاي وسيع کشوري و سيستم هاي امنيتي
 7. پشتيباني و نگهداري بانکهاي اطلاعاتي کلان
به مرحله ي اجرا رسيده اند. اميد كه بتوانيم گامي هر چند كوچك در راستاي تأمين خواسته هاي مردم شريف ايران و نيازهاي اطلاعاتي برنامه ريزان، مديران و تصميم گيران شهري و کشوري برداريم.