ارتباط با ما
ارتباط با ما

آدرس
تهران, ميدان آرژانتين, خيابان شهيد احمد قصير(بخارست)كوچه هشتم, پلاك 8, واحد 5
صندوق پستي 8113-15875
واحد اداري
تلفن تماس : 42673-021
مسئول واحد:
دورنگار : 88171356-021

ساعت کار واحد اداري:       از 8 صبح الي 5 بعد از ظهر(شنبه تا 4 شنبه)       از 8 صبح الي 2 بعد از ظهر(پنج شنبه)
واحد پشتيباني
تلفن تماس : 42673-021 داخلي 1
مسئول واحد:

ساعت کار پشتيباني:       از 8 صبح الي 5 بعد از ظهر(شنبه تا 4 شنبه)       از 8 صبح الي 2 بعد از ظهر(پنج شنبه)
واحد محصول
تلفن تماس: 42673-021 داخلي 136
مسئول واحد: مجيد طباطبايي پور

پست الکترونيک:rahimi@hamfekrangroup.ir
واحد مالي
تلفن تماس: 42673-021 داخلي 134
مسئول واحد: مهدي اديب

پست الکترونيک: financial@hamfekrangroup.ir