اخبار
اخبار

جلسه آموزش تکميلي عوارض خودرو براي کليه دفاتر شهرتهران
کاربران محترم دفاترشهر تهران،براي اطلاع ازبرنامه ي زماني اموزش تکميلي عوارض خودرو، به سايت کانون دفاتر پيشخوان مراجعه نمائيد(epishkhan.ir)     
جلسه آموزش تکميلي عوارض خودرو براي کليه دفاتر شهرتهران
آموزش تکميلي عوارض خودرو براي دفاتر شهرتهران
جلسه آموزش تکميلي عوارض خودرو براي کليه دفاتر شهرتهران
آموزش تکميلي عوارض خودرو براي کليه دفاتر شهرتهران
جلسه آموزش تکميلي عوارض خودرو براي کليه دفاتر شهرتهران
کاربران محترم دفاترشهر تهران،براي اطلاع ازبرنامه ي زماني اموزش تکميلي عوارض خودر، به سايت کانون دفاتر پيشخوان مراجعه نمائيد(epishkhan.ir)     
دسترسي از طريق تارنماي کانون سراسري دفاتر پيشخوان
برقراري امکان دسترسي به سامانه عوارض خودرو از سايت کانون سراسري دفاتر پيشخوان
دسترسي مستقيم به سامانه عوارض خودرو به صورت موقت
برقراري امکان دسترسي به سامانه عوارض خودرو به دليل بروز نقص فني در سايت کانون پيشخوان در تاريخ 1395/03/30
دسترسي مستقيم به سامانه ي عوارض خودرو به صورت موقت.
برقراري امکان دسترسي به سامانه عوارض خودرو به دليل بروز نقص فني در سايت کانون پيشخوان.
تغيير نرخ خدمات دفاتر پيشخوان استان گيلان
پيرو مصوبه‌ي نرخ‌گذاري خدمات دفاتر پيشخوان، سال 94، نرخ خدمات عوارض خودرو در استان گيلان تغيير يافت.
رونمايي از پرتال جديد سامانه ملي عوارض خودرو در سال 1395
نسخه اوليه پرتال در سال1393 با شروع فعاليت پروژه ساماندهي و يکپارچه سازي نرخ هاي عوارض خودرو در سطح کشور به منظور رفاه حال کاربران و مشتريان اين پروژه رونمايي گرديد. نسخه جديد اين پرتال با رويکردي...